De sloop van Europa: webshops en de nieuwe BTW-regels

Per 1 januari 2015 moeten alle webshops die geautomatiseerde online diensten of software aan Europese particuliere klanten verkopen een BTW-tarief hanteren dat in het land van de consument geldt. Zo betaalt een klant uit Duitsland dus 19% en een klant uit Finland 24%, ongeacht in welk land de webshop zich bevindt (hamvraag: kent internet landen?). Niet alleen levert dat een enorm complexe boekhouding op, maar er zijn nog meer punten van kritiek. Het heeft tot gevolg dat vele webshops, met name in Amerika, niet langer aan Europese klanten leveren. En sommige professionele webshops zijn gestopt met het leveren aan particulieren.

De nieuwe eisen van de EU voor webshops

 1. BTW-tarief rekenen dat in het land van de consument geldt
 2. fraude bestrijden door na te gaan waar de klant zich bevindt via tenminste een match van 2 onafhankelijke kenmerken (bv factuuradres dat overeenstemt met IP-adres)
 3. de BTW afdragen aan de belastingdiensten van de betreffende landen 

WTF!!!

BTW-tarief rekenen dat in het land van de consument geldt

euroBinnen de EU gelden 28 verschillende tarieven die nu vanaf 1 januari 2015 ook doorberekend moeten worden aan klanten die afkomstig zijn uit Europa. Dit geldt dus niet voor klanten buiten Europa!

Het is dus prettiger leveren aan klanten in landen zoals Amerika want daarvoor hoef je geen BTW in rekening te brengen. En aangezien Amerikaanse webshops nu voor Europese klanten BTW moeten heffen, terwijl ze dat voor hun eigen burgers niet hoeven te doen, hebben veel webshops besloten Europese klanten uit te sluiten. Ook in mijn vakgebied, soundware (samples en patches), zijn veel webshops ermee opgehouden nog langer te leveren aan Europese klanten. En sommige bedrijven hebben besloten alleen nog maar aan bedrijven en professionals te leveren omdat daarvoor binnen Europe nog altijd de 0% BTW-regeling geldt.

Niet alleen de Europese webshops worden hierdoor getroffen maar alle webshops. En Europese klanten krijgen het te verduren. Per saldo zal dat een flinke inkomstenderving tot gevolg hebben voor heel Europa.

Fraude bestrijden

De ambtenaren die deze regels hebben verzonnen, vonden het ook leuk om fraudebestrijding geheel bij de verkopende partij neer te leggen. Elke koper van een webshop moet geïdentificeerd worden, bijvoorbeeld aan de hand van IP-adres en bankgegevens.

Je zou je kunnen afvragen: vindt de consument dit eigenlijk wel leuk, dat opgeven van deze privacy-gegevens bij het aanschaffen van een product? Achter zijn of haar rug om moet nu elke webshop heel sneaky de persoon proberen te identificeren aan de hand van bankgegevens en het IP-adres en dergelijke.

Nu kunnen toeristen in Nederland anoniem producten kopen, behalve als dat online gebeurt. Online en offline zijn zo lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Deze nieuwe BTW-regels zullen tot gevolg hebben dat de consumenten liever offline dan online kopen, zo vermoed ik.

BTW afdragen aan de belastingdiensten uit de betreffende landen

Het afdragen van BTW aan de belastingdiensten uit de betreffende landen is natuurlijk een living hell voor de meeste eenpitters met een webshop. Het is al een hele klus om een webshop te voorzien van een stuk intelligente software die tijdens het bestelproces weet te achterhalen in welke land de klant zich bevindt, de juiste BTW berekent en het via Credit Card en PayPal veilig afrekent met de klant. Maar om vervolgens deze BTW naar alle Europese landen over te maken, dat is compleet ondoenlijk!

Je kunt je registeren voor de BTW-MOSS regeling bij onze Belastingdienst. Je kunt dan de BTW overmaken naar de Nederlandse Belastingdienst en zij maken het weer over naar het betreffende land. Via via via via via. Het mag wat kosten zo’n belastingsysteempje… maar waar is in godsnaam de ondernemersgeest die op de kosten van dit alles let? Of zijn we bezig de arbeidsvoorziening van de Belastingdienst in stand te houden? Daar lijkt het wel op.

En let wel, menig webshop heeft ook te maken met lastige koersverschillen. Een webshop zoals die van mij hanteert een andere munteenheid dan de EURO. In mijn geval de DOLLAR want de meeste van mijn klanten wensen daarmee te betalen. Maar hierdoor zit ik ook met wisselkoersen en hele complexe berekeningen nadat een klant wat bij mij besteld heeft. En daar komt deze EU-BTW nog bovenop (die dus ook berekend is in DOLLARS maar ik weer moet omkoersen nadat ik het geld op mijn rekening heb staan naar EURO’S).

Suggestie voor oplossing: belastingvrije drempel voor kleine ondernemingen

De meeste Europese landen hanteren een belastingvrije drempel voor kleine ondernemingen. Van de 28 Europese landen doen alleen Nederland, Spanje en Zweden hier niet aan mee (zie VAT limits – by country – PDF). Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie omdat collega’s van mij in bijvoorbeeld Frankrijk (belastingvrij tot aan €90.300) een belastingvrije webshop kunnen runnen terwijl ik dat vanuit Nederland niet kan. Het staat haaks op de eenheid die Europa zegt na te streven maar in werkelijkheid een totale farce blijkt te zijn. Ondernemers worden in Europa ongelijkwaardig behandeld.

Conclusie

Deze regels zijn niet te doen voor een ondernemer zoals ik. Natuurlijk begrijp ik dat Amazon en Apple in staat zijn om dit proces tot in de details te automatiseren, voor mij geldt dat niet. De Belastingdienst heeft daar de tools niet voor en ze zelf laten bouwen is voor mij onbetaalbaar. Een investering die ik simpelweg niet terug kan verdienen. En grote kans ook dat de EU volgend jaar weer wat nieuws verzint om kleine ondernemers aan banden te leggen.

Eenpitters worden nu op eenzelfde manier behandeld als het grootste en machtigste concern ter hele wereld, Apple. Maar ondernemers zoals ik die al 12 jaar hun plek op de internationale markt aan het veroveren zijn worden niet serieus genomen. Nee, sterker nog: wij worden ontmoedigd! En velen van ons geven op omdat wij niet zoals Apple en Starbucks een regeling met de Belastingdienst kunnen treffen. Het is meten met 2 maten hier in Europa en onze Belastingdienst doet er vrolijk aan mee.

Het herstel van de economie, waar zoveel politici handenwrijvend naar smachten, we kunnen het vergeten. De sloop van Europa is allang begonnen.

… en die Amerikanen maar lachen.

Aanvulling 1: Jurist Arnoud Engelfriet schreef de heldere blogpost ‘Hoe rampzalig zijn de nieuwe btw-regels voor online ondernemers?’. En schroom niet te googlen op dit onderwerp. Half internet staat bol van de zoutloze kritiek op deze krankzinnige regels van een stel Europese ambtenaren op witte sokken.

Aanvulling 2: Paul Tang, Europarlementariër voor de PVDA noemt de nieuwe BTW-regels volslagen onwerkbaar voor webwinkels:

De nieuwe BTW-regels leiden tot administratieve lasten, waar sommige kleine ondernemers niet aan kunnen voldoen. De administratieve chaos wordt zelfs zo groot, dat online-verkopers gedwongen zijn hun bedrijf op te geven. Vaak weten online-verkopers ook helemaal niet waar hun klant vandaan komt.

Aanvulling 3: Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe hebben drie aanbevelingen om administratieve lasten te verlichten en verkoop aan Europese consumenten te vereenvoudigen:

 1. De Europese BTW-regels moeten zoveel mogelijk worden geharmoniseerd. De werkelijke oorzaak van de problemen ligt namelijk in de uiteenlopende tarieven die in de EU gelden (Luxemburg 15% tot Denemarken 25%).
 2. Het midden- en kleinbedrijf en de export zou moeten profiteren van een vrijstelling van BTW-verplichtingen tot €100.000 per land van bestemming. Zij hoeven dan niet te investeren in ingewikkelde en dure administraties.
 3. Er moet één (Europees) loket komen waar (web)winkels al hun BTW-verplichtingen kunnen afwikkelen. Nu hebben vaak kleine webwinkels weinig kennis over BTW en zou informatie of beter: ontzorgen enorm helpen.

Aanvulling 4:

Commission to review digital services taxation after complaints about its effects on small businesses.

Zie europeanvoice.com

Update (27 februari 2015): suggestie voor oplossing aan de blogpost toegevoegd.

 

Door Marco Raaphorst

maakt podcasts en muziek

21 reacties

 1. Die regels zijn inderdaad een flinke doodsteek. Kan me voorstellen dat er oneerlijke concurentie onstaat door verschil in btw tarieven en dat ze dat zo proberen recht te trekken, echter is het ondoenlijk om als kleine ondernemer met alle landen aparte regelingen te treffen. Het zou de EU sieren als ze zelf met een platform of API zouden komen die dit allemaal vereenvoudigt. Of binnen de EU ook een vast tarief hanteren en ook een enkelvoudig loket hiervoor openen.

  Zover ik weet was de bitcoin nog vrijgesteld van BTW, eenvoudig met bitpay als payment provider.

  1. Ja maar waarom die verschillen dan ook niet voor alle winkels laten gelden? Als ik in Duitsland iets koop betaal ik 19% BTW in de winkel. Online dus 21%.

   Bitcoin is vaag op dit moment. Ik hoor daar tegenstrijdige berichten over. Voor mij is het relatief simpel om Bitcoin te activeren volgens mij. Is het experiment misschien wel waard.

   Op zijn minst had men een belastingvrije som kunnen afspreken. Er zijn wellicht duizenden schrijvers van ebooks die op jaarbasis hooguit een paar duizend dollar verdienen via hun webshop. Stimuleer de innovatie, denk ik dan. Maar ze vergallen zo elk initiatief op dit vlak. Tenzij het journalistiek is, want dan kun je tegen 0% factureren zoals Blendle of De Correspondent doen. Misschien moet ik me daar ook maar op gaan richten. Geen BTW. Want daar worden we allemaal beter van :D

   1. Er is een vrijstelling als je geloof ik minder dan 1800 aan btw zou betalen, dan kan je gewoon het 0 tarief hanteren, maar dat is dus enkel als je minder dan 8500 op jaarbasis omzet. (en pin me er niet op vast)

    Aan bitcoin zitten vast ook nog haken en ogen.

      1. Deze regeling geldt niet voor de nieuwe EU VAT voor digitale diensten. Heel verwarrend allemaal die tegenstrijdige informatie op de site van de Belastingdienst. Maar ja, zij zijn de Goden waarvoor wij moeten buigen.

    1. Ik had deze regel ook eens gehoord tijdens mijn telefoongesprekken met de Belastingdienst. Het vreemde is alleen dat zij zelf ook niet wisten waar ik deze informatie digitaal kan vinden zodat ik ergens op terug kan vallen. Mocht iemand het tegenkomen dan houdt ik me aanbevolen :)

 2. Ik heb me er flink in verdiept voor onze webshop. Veel zaken zoals BTW verschillen zijn wel in te stellen, IP adressen zijn op zich ook wel te doen maar ik liep stuk op het BTW-MOSS monster. Niet te doen voor een eenmanszaak die een kleine webshop heeft. Ik heb dan ook maar besloten alleen nog maar binnen Nederland te leveren. Het blijft vreemd dat ik als verkoper verantwoordelijk ben om de identiteit van de koper vast te stellen die wellicht aan de andere kant van de wereld iets bij mij wil bestellen wat in zijn eigen omgeving niet te koop is.

  1. Er is veel vaagheid, ook bij de Belastingdienst zoals je in je andere reactie ook aangeeft. Soms krijg je telefonisch iets anders te horen dan dat er op papier staat. Zelfs bij een introductie-avond bij de Belastingdienst werd mij 12 jaar geleden verteld dat de telefonische antwoorden nooit gegarandeerd juist zijn. Men gaf dat als waarschuwing mee voor alle startende ondernemers!

   Ik heb ooit een vraag over internationale handel schriftelijk ingediend en het duurde maanden voordat ik antwoord kreeg. Een antwoord dat erop neerkwam dat men extra informatie van mij nodig had.

   Ik ga toch gebruik maken van de 0% regeling die voor bij componisten en schrijvers ook geldt: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_componisten_schrijvers_cartoonisten_en_journalisten

   De geluiden die ik op dit moment verkoop kan ik beschouwen als creatieve producten, als een soort kleine composities van geluid. Ik heb de redenatie tegen mijn boekhoudster aangehouden en ze vindt het heel goed te verantwoorden. Het gaat dus 0% voor mij worden. Duidelijk.

   1. Zelf ook al gevonden zie ik :)

    Maar dat geld in NL, gelden die 0% tarieven dan ook voor een kopende partij in het buitenland? Dan zit je alsnog met de gebakken peren.

    1. Herstel: ik kan me niet beroepen op deze regeling. De nieuwe EU VAT geldt voor alle “geautomatiseerde online diensten of software aan Europese particuliere klanten”. Er valt dus niet aan te ontkomen aan een hele complexe boekhouding.

  1. Ik heb zojuist gesproken met de Belastingdienst. Deze drempels gelden NIET voor deze digitale online verlopen. Er geldt dus helaas een EU VAT per land van afnemer en de complexe boekhouding zoals ik in mijn artikel noem.

 3. Ik ben maar weer even verder aan het spitten en kwam de drempelbedragen tegen per land: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties/export_naar_klanten_die_geen_btw_aangifte_doen_drempelbedragen/drempelbedragen_afstandsverkopen (Sorry voor de lange URL).

  Als ik dit lees dan blijf ik dus gewoon aan Nederland BTW afdragen zolang ik maar onder deze grens blijf en dat geldt voor heel veel webshops.

 4. Dat zijn in ieder geval aardige drempelbedragen :-) ”Drempelbedragen bij afstandsverkopen. Bij afstandsverkopen geldt dat u buitenlandse btw in rekening moet brengen. Om te voorkomen dat u zich al voor 1 enkele levering in een ander EU-land moet laten registreren, hebben de EU-landen drempelbedragen afgesproken. Tot aan die drempelbedragen per land mag u Nederlandse btw in rekening brengen. Daarboven moet u het btw-tarief van het land van de klant in rekening brengen.”

  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties/export_naar_klanten_die_geen_btw_aangifte_doen_drempelbedragen/drempelbedragen_afstandsverkopen

  Met dank aan de reactie van Roeland de Looff op Facebook ;-)

  1. Ik heb met de Belastingdienst gesproken. Deze drempelbedragen gelden niet voor digitale diensten, zoals ik ze lever.

   Kortom: ik en een hele hoop anderen zijn gewoon de lul. We kunnen stoppen met onze shops of alleen aan Amerika en in eigen lang leveren. Maar binnen de EU leveren digitaal is de hel op aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.