Geluidsdetective: Voor Ik Vergeet van Spinvis en het Reason-loopje

De track Voor Ik Vergeet van Spinvis bevat voor Reason-gebruikers een herkenbare loop.