Mastering (podcast)

Mastering van een podcast is een nog relatief onbekende term, ook wel podcastmastering genoemd (of podcast mastering voor Engelstaligen). Maar misschien heb je de term mastering weleens eerder gehoord maar dan in combinatie met muziek. De mastering van muziek is een professionele tak van sport en dat geldt eigenlijk voor de mastering van een podcast precies zo.

Ik, Marco Raaphorst, lever podcastmastering als professionele dienst.

Wat houdt mastering precies in?

Mastering van een podcast komt neer op:

  • de verstaanbaarheid van stemmen optimaliseren in luidheid en klankkleur;
  • de geluidsdruk van een podcastaflevering voor de gehele luisterduur constant maken;
  • problemen zoals statische klikken, ruis en brom tot een minimum terugbrengen.

Of om kort te gaan: de luisterervaring verbeteren. Door een podcast goed te masteren klinkt de podcast simpelweg beter, zijn er geen volumeschommelingen tussen de afleveringen onderling en klinkt het geheel constant qua volume en klankkleur.

Mijn werkwijze

De opdrachtgever stuurt mij de editing als export in wav/aif formaat per WeTransfer, Dropbox of een soortgelijke dienst. Vervolgens zal dit bestand klankmatig verbeterd worden en als wav/aif en mp3 aan de opdrachtgever worden afgeleverd.

De editing en mastering van de podcast kunnen als processen ook samengetrokken worden. Editing bied ik als separate service en hier zit dan de mastering bij in.

Waarom zou je de mastering uitbesteden?

Een podcast professioneel laten klinken is niet zo eenvoudig. Niet alleen moet je over goeie plugins beschikken voor EQ, compressie en limiting, je zult die tools ook door en door moeten kennen om ze heel precies te kunnen inzetten middels parameter-automatisering.

Je moet een kritisch oor hebben om in te kunnen schatten of iets te hard of juist te zacht klinkt. En je moet een inschatting kunnen maken hoe de klank zich vertaalt naar bijvoorbeeld de bekende witte oortjes van Apple en andere apparaten.

Wat je wilt is dat een podcast op alle apparaten optimaal en professioneel klinkt.

Geluidsdruknorm

Voor het meten en aanpassen van de luidheid van het signaal hanteer ik de norm die Apple Podcasts stelt:

  • -16 LUFS integrated STEREO of -19 LUFS integrated MONO
  • -1 dBFS true-peak

Apparatuurlijst

Voor mijn apparatuurlijst verwijs ik graag naar mijn apparatuurlijst.