De wereld verbeteren

Steve Jobs heeft ooit verteld dat ‘ie op een dag besefte dat alles om hem heen door mensen gemaakt is die eigenlijk precies zijn zoals hijzelf.