BAM!-infodag verslag

Vanmiddag was ik aanwezig bij de infomiddag van BAM!, de Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten. BAM! zet zich binnen en buiten Buma/Stemra in voor nieuwerwetse muzikanten (songwriters en componisten) die hun eigen werk uitvoeren. Het was een interessante middag die ik aan de hand van wat korte interessantigheden tot een blogje heb gebakken.

Ik hoop dat ik alle details goed genoteerd heb. Zo niet, laat dan een reactie achter (onderaan dit bericht) of stuur me er een mailtje over: marco@melodiefabriek.nl

De nieuwe directievoorzitter van Buma/Stemra, Wim van Limpt, mocht de middag aftrappen. Zijn verhaal kwam er in het kort op neer:

 • Buma/Stemra maakt sinds kort gebruik van de gecentraliseerde ICE database, een samenwerking tussen PRS (UK), STIMM (Zweden) en GEMA (Duitsland). Door deze centrale administratie kan men de auteursrechten efficiënter afhandelen en binnen Europa eenvoudiger afspraken met de YouTube’s en Spotify’s van deze wereld omdat deze voor een paar landen samen gemaakt kunnen worden.
 • Stemra zal hervormd moeten worden omdat zij niet meer van deze tijd is. Stemra heft auteursrechten op dragers zoals CD’s en de verkoop daarvan wordt met de dag marginaler. Wim sprak zich duidelijk uit tegen het oude Stemra concept dat je als Buma-lid eerst Stemra-rechten moet afdragen als je een CeeDeetje maakt/maakte alvorens ze achteraf weer terug te kunnen verdienen. Zo’n krom systeem verzin je anno 2016 niet meer.
 • Wim wil van Buma/Stemra een plattere organisatie en transparanter met minder management en meer “handjes” voor uitvoerende werk. Ook moeten vragen beter en sneller afgehandeld worden in de toekomst.
 • Wim vertelde dat Blockchain technology “een speerpunt voor de komende jaren is”. Hoe precies bleef onduidelijk. De Blockchain maakt in principe Buma/Stemra overbodig, net zoals de Blockchain techniek achter de Bitcoin geen banken nodig heeft om betalingen mee uit te voeren. De hamvraag in deze is: hoe ga je je als Buma/Stemra in de toekomst niet onmisbaar maken als een Blockchain systeem mainstream gaat worden? Of anders: wat is de toegevoegde waarde van Buma/Stemra in een Blockchain-systeem voor auteursrechten?
 • Wim had een primeur: begin volgend jaar komt Buma/Stemra met een Setlijst-app waarmee je de gespeelde songs tijdens een live-concert eenvoudig kunt aanmelden.
 • En nog een primeur:

Na een korte pauze vertelde BAM! én Buma/Stemra bestuurslid Arrien Molema hoe de zaken er online voor staan.

bam-arrien-molema

Een paar opvallende punten uit zijn verhaal:

 • Het Safe Harbour principe beschermt content-platformen zoals YouTube die in principe geen rechten hoeven af te dragen omdat YouTube slechts een host en doorgeefluik voor content is. Hierdoor lopen rechthebbenden veel geld mis. Safe Harbour staat onder druk door een nieuwe EU-richtlijn, de vraag is alleen hoe die richtlijn (nu nog in concept!) er uiteindelijk uit gaat zien. Op dit moment keert YouYube hierdoor vele malen minder geld uit aan rechthebbenden dan dat Spotify dat doet. Er is overigens wel een deal tussen YouTube en Buma/Stemra gaande, dus het geldkraantje druppelt wel een klein beetje…
 • Valt een contentprovider volgende de nieuwe richtlijn nog steeds onder de Safe Harbour-regeling dán moet deze een ContentID-systeem inbouwen en de werken brandmerken om misbruik op te kunnen speuren. Interessant voor songwriters/componisten is dat platforms die aan optimalisatie van de presentatie van de content doen (lees: content uitlichten/promoten/gidsen) niet meer onder die Safe Harbour-regeling zullen gaan vallen. Dit gaat dus misschien ook voor YouTube gelden aangezien zij duidelijk een gids functionaliteit in YouTube heeft ingebouwd om content op de bezoekers af te stemmen en de aandacht van die bezoekers zo lang mogelijk vast te houden door gerelateerde video’s automatisch na afloop van de vorige video op te starten en in de sidebar te tonen.
 • Copyright is en blijft een actueel onderwerp mede door online toepassingen. De politiek kiest hierbij wel de kant van de makers en niet de kant van de Safe Harbour clubs zoals YouTube volgens Arrien.
 • De politiek moet opgezocht worden om deze onderwerpen echt op de agenda te krijgen. Vanuit de zaal kwamen er vragen over welke politieke partijen zich echt bezighouden met auteursrechten voor muzikanten en componisten. De PVDA werd genoemd als pro. De Piratenpartij als anti. Tegelijkertijd vonden een paar aanwezigen dat er contact met de Piratenpartij gelegd moest worden om de kwestie te bespreken. Brussel is the place to be qua lobby op dit vlak (lees: de gezonde lange arm die Europa heet). En op de vraag wie er nu lobbyt namens de BAM! weet ik het antwoord: ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) en GESAC (authorsocieties.eu).

Tot slot mocht Markus Bos van de SENA het laatste onderdeel van de middag invullen. :

 • SENA int geen geld online omdat online geen openbaarmaking is maar voor persoonlijk gebruik is. Vanuit de zaal kwam de kritiek dat vrijwel alle cafe’s muziek van Spotify draaien (lees: een soort radio in de publieke ruimte, of niet dan?), waarom dan geen vergoeding hiervoor regelen? Het antwoord is simpel: het is illegaal om Spotify in cafe’s te gebruiken. De licentie van Spotify is er namelijk eentje die alleen persoonlijk gebruik toestaat. Hetzelfde geldt dus ook voor andere online services die niet voor zakelijk gebruik bedoeld zijn, zoals YouTube. De verwachting is wel dat Spotify in de toekomst zakelijke accounts zal gaan (moeten) leveren. En wellicht dat de wetgever, want die volgt SENA hier natuurlijk, ook het een en ander gaat aanpassen.
 • SENA betaalt 50% aan de producent (de geldschieter van de gehele productie en bezitter van de Master) en 50% aan de uitvoerenden. Daarbij ontvangt de artiest altijd 50% of meer en worden de rest voor de andere muzikanten via een puntensysteem ingevoerd en financieel afgehandeld.
 • SENA levert de centjes aan producenten en muzikanten met terugwerkende kracht tot 3 jaar terug!
 • Markus noemde soundtrackyourbrand.com uit Zweden als een interessante ontwikkeling voor de zakelijke gebruikers (bv die cafe’s die muziek willen draaien maar dat nu illegaal met een persoonlijk Spotify-appje doen).
 • Er ontstond een flinke discussie in de zaal omdat de SENA teveel de kant van de producent lijkt te kiezen. De zaal vol BAM!-leden waren van mening dat muzikanten evenveel recht op centjes hebben als producenten. Op dit moment staat SENA geheel in haar recht, want de wet staat immers SENA niet toe om ook voor online-gebruik te gaan  innen. Het publiek vond dat een te passieve houding: waarom de wet niet willen aanpassen? Waarop Markus luidt en duidelijk maakte om vooral naar de ledenvergadering te komen om daar je stem te laten horen.

sena-w990

Ook Wim van de Buma deed die oproep: kom naar de ledenvergadering en laat je stem horen!

We leven in een tijd vol veranderingen. Leven in de brouwerij! En het wordt er alleen maar beter op. Niet alleen heeft Buma/Stemra voor de verandering nu ineens wél een directievoorzitter die snapt dat internet een  blijvertje is. Eindelijk! Het effect van BAM! is duidelijk zichtbaar.

Kortom, het was een fijn middagje aldaar in de hoofdstad, zo blogde een rasechte Hagenees.

Update: reacties en opmerkingen van Arrien Molema verwerkt in bovenstaande. Zie zijn reactie onder de post.

1 maand stoppen met consumeren: de Black March

De Stop Online Piracy Act (SOPA), ook bekend als H.R. 3261, is een Amerikaans wetsvoorstel dat op 26 oktober 2011 werd ingediend door het Republikeinse lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Lamar Smith en een groep van twaalf Republikeinse en Democratische medestanders. Het wetsvoorstel geeft de Amerikaanse justitie en auteursrechthebbenden meer mogelijkheden om online uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde bestanden en online handel in namaakproducten tegen te gaan.

De wet zou het Amerikaanse ministerie van Justitie en auteursrechthebbenden de mogelijkheid bieden websites die auteursrechtschending faciliteren voor de rechter te dagen. Een en ander zou kunnen leiden tot het opleggen van een verbod aan advertentienetwerken en online betaalsystemen als PayPal om met dergelijke websites zaken te doen, het verbieden van zoekmachines om naar die websites te linken en de verplichting van internetaanbieders om de websites te blokkeren. Volgens de nieuwe wet zou het aanbieden van beschermd materiaal in de vorm van streaming media een misdrijf zijn.

(quote Wikipedia)

Een wet die online censuur in Amerika volledig zou legitimeren. Gelukkig is de weerstand in Amerika nogal groot. Zo zijn felle tegenstanders het überhippe blogsysteem Tumblr, Wikipedia en Mozilla. En bedrijven als Google, AOL, Yahoo, Facebook, Microsoft en zelfs het Witte Huis steunen het protest tegen het wetsvoorstel in de huidige vorm. Sommige websites gingen onlangs uit protest op zwart. Google censureerde zijn logo op de Amerikaanse website. In Nederland deed ook GroenLinks, mee met het protest.

Helaas, zijn er genoeg bedrijven die er anders over denken. Die weten niet hoe snel ze een soort tweede China in werking kunnen stellen. Door hun aangespoord haalde de FBI in januari van dit jaar de site Megaupload offline omdat er naast legale content ook illegale content op Megaupload gedeeld werd.

megaupload

Gelukkig zijn we in Nederland wat frisser van verstand:


The Pirate Bay / ideale vakantieplek

Neemt niet weg dat mijn generatie die aasgieren keihard moet aanpakken voor dit staaltje machtsmisbruik. In Amerika gaat daarom komende maand een hele concrete actie van start die de bedrijven hard in de ballen trapt: 1 maand stoppen met consumeren. Onder de noemer de Black March. Zij willen consumenten censureren. Goh, dan stoppen wij toch gewoon die shit te kopen! Ons machtigste middel. Zonder onze aandacht en geld sterven ze uit.

Black March. Can we do it, reddit

Directievoorzitter BUMA Hein van der Ree verdient 3 ton per jaar!

Ik citeer VPRO 3VOOR12 | Omzet Buma stijgt licht, omzet Stemra daalt:

In het jaarverslag van Buma/Stemra is dit jaar voor het eerst het salaris van de directie bekend gemaakt. Directievoorzitter Hein van der Ree verdiende vanaf 1 mei 200.000 euro, exclusief pensioenafdracht. Op jaarbasis is dat ongeveer 300.000 euro. Flink boven de Balkenende-norm, maar wel aanzienlijk minder dan zijn voorganger Cees Vervoord, die halverwege 2010 afscheid nam. Vervoord verdiende in 2010 379.000 euro, exclusief pensioenafdracht. Hij nam afscheid per 1 augustus.

Directeur juridische zaken Cees van Rij verdient 233.900 euro. Ook het totale honorarium van het bestuur is bekend gemaakt. Buma/Stemra is daar jaarlijks 95.400 euro aan kwijt. De auteursrechtenorganisatie lijkt zo voorzichtig tegemoet te komen aan de roep om meer transparantie binnen de organisatie. Zo worden ook voor het eerst de nevenactiviteiten van het bestuur opgesomd.

Laten we daar het salaris van een popmusicus tegenover stellen (cijfers 2009), zie mijn post Eindrapport Parlementaire Werkgroep Auteursrecht:

Recent onderzoek (Pop, wat levert het op?) toont aan dat de modale popmusicus een netto jaarinkomen heeft van rond de € 12.000. Hetzelfde onderzoek toonde aan dat ruim de helft van de musici in 2008 niet meer dan € 6000 verdiende met muziek.

Ik ben nooit lid van de BUMA geweest en zal nooit lid worden ook. Het riekt mij teveel naar slavenarbeid. Met z’n allen gebukt gaan staan voor een paar idioten in het bestuur. Pleurt op zeg!

Heide bedankt!

Even reageren op “auteursrecht moet stimulans zijn voor creativiteit en innovatie” van Teeven

Diverse collega’s wezen mij op de maatregelen die Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil treffen om het auteursrecht te moderniseren (document). Die maatregelen zijn pure noodzaak in onze digitale tijd waarin copyright een hele andere rol is gaan spelen. Internet is een grote kopieermachine waarbij het telkens vragen voor permissie niet werkt. Dat stokt het proces, het dataverkeer, en het stokt de creativiteit. Inmiddels is het publiek hier ook massaal van overtuigd geraakt en men vindt het delen/sharen van content juist goed. Daarom is Flickr groot geworden, YouTube, Twitter, Facebook. Delen is de nieuwe krachtterm.

Ik ga het stuk onder mijn loep nemen. Puntsgewijs.
Lees verder

Geen 'Overlay Ads' op jouw YouTube filmpje?

Veel mensen klagen over het feit dat YouTube advertenties over de video plaats wanneer ze detecteren dat er beschermde muziek gebruikt is. Ik schreef daar ook al eerder over, zie ‘Dol op advertenties in video’s?‘.

De oplossing die ik altijd aangeef: gebruik alleen muziek van makers die hun eigen muziekrechten regelen. Ook ik doe dat. Daardoor kan ik als componist mijn klanten en opdrachtgevers veel betere mogelijkheden bieden.

Een goed praktijkvoorbeeld kwam ik tegen op de site One More Thing:

Hopelijk weet iemand de oplossing, via Google kan ik geen antwoord vinden. Probleem: Ik heb een HD-filmpje ge-upload naar Youtube en dat ge-embed in een website. Werkt prima, alleen komen er van die [angry] vervelende overlay-ads over de onderste 1/3 deel van de videokomen. Bloedirritant: :nietblij: ik wil dat niet. Nu heb ik al ergens gelezen dat die ads automatisch verschijnen als je rechten-muziek gebruikt. Er wordt idd een top-40 nummer gebruikt, maar rechten zijn netjes afgekocht. Weet iemand een code om dit ‘uit’ te zetten?

De persoon heeft het over het netjes afkopen van rechten. Dat klinkt leuk maar de rechten voor internetgebruik kun je op deze manier niet afkopen. Google, het bedrijf achter YouTube, heeft namelijk allerlei deals gesloten met platenmaatschappijen en ook onze Nederlandse BUMA/STEMRA en zodra beschermde muziek wordt gedetecteerd komt de advertentie in beeld. Automatisch. De enige echte workaround is andere muziek gebruiken.

Film- en documentairemakers doen dit al jaren. Die werken niet voor niets met speciaal ingehuurde componisten en geluidsbibliotheken. En serieuze videoproducenten online doen dat inmiddels ook.

Eindrapport Parlementaire Werkgroep Auteursrecht

auteursrechtVia boek9.nl downloadde ik de PDF ‘Eindrapport Parlementaire Werkgroep Auteursrecht‘. Hieronder wat hoogte, nee dieptepunten uit het rapport.

De werkgroep
Op 23 januari 2008 hebben de vaste commissies voor Justitie en voor Economische Zaken
besloten om uit hun midden een werkgroep samen te stellen die zich, ter voorbereiding op
een debat met de regering, zal buigen over de knelpunten in het auteursrecht. De werkgroep
rapporteert over haar bevindingen aan de vaste commissies voor Justitie en voor
Economische Zaken.

De werkgroep wordt voorgezeten door het lid Gerkens (SP) en bestaat verder uit de leden
Van Vroonhoven (CDA), Smeets (PvdA) en Teeven (VVD). De werkgroep wordt bijgestaan
door griffier en de adjunct-griffiers van de vaste commissie voor Justitie alsook en door
medewerkers van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR).

Nieuwe wetgeving en beleid
Op 26 februari 2009 startte de Europese Commissie een consultatieronde onder de lidstaten
over de nieuwe wetgevingsvoorstellen op het terrein van het auteursrecht. De nieuwe
voorstellen van de Europese Commissie betroffen kortweg:
1. het verlengen van de beschermingstermijn voor uitvoerende muzikanten van
geluidsopnamen van 50 tot 95 jaar;
2. het starten van een debat binnen de Europese Unie over de lange termijn toekomst
van auteursrechtenbeleid op kennisintensieve terreinen;
3. het doorbreken van de nationale positie van auteursrechtenbureaus (zie hiervoor);
4. het scheppen van een mogelijkheid om netwerkbeheerders en internetproviders te
verplichten om het webverkeer te controleren op auteursrechtenschendingen.

Auteursrechthebbenden
De voornaamste bron van inkomsten van de modale popmusicus is optreden. Ook auteurs- en
naburige rechten en royalties (verkoop van cd’s) vormen een belangrijk bestanddeel van het
muziekinkomen. Recent onderzoek (Pop, wat levert het op?) toont aan dat de modale
popmusicus een netto jaarinkomen heeft van rond de € 12.000. Hetzelfde onderzoek toonde
aan dat ruim de helft van de musici in 2008 niet meer dan € 6000 verdiende met muziek.

Collectieve beheersorganisaties
De recente kredietcrisis heeft aangetoond dat een aantal collectieve beheersorganisaties grote
schade heeft geleden op de beurs. Hoe groot de schade precies zal zijn is pas op een later
tijdstip vast te stellen.

Knelpunten
Samenvattend kunnen de volgende knelpunten genoemd worden die in het maatschappelijke
debat naar voren komen, waarvan een aantal in de volgende hoofdstukken nader zal worden
uitgewerkt:
• consumenten en bedrijfsleven keren zich tegen het dubbel betalen voor thuiskopie
(bijvoorbeeld eerst betalen bij webwinkel en daarna betalen voor extra heffing op lege
dragers);
• er zijn te veel auteursrechtenorganisaties;
• tarieven zijn niet transparant;
• het ontbreken van adequaat toezicht op de auteursrechtenorganisaties;
• zwakke onderhandelingspositie van schrijvers richting opdrachtgevers;
• kleine zelfstandige producent kan niet in aanmerking komen voor een billijke vergoeding
via het collectieve model, maar kan tegelijkertijd ook niet zijn eigen naburige rechten
verhandelen volgens de Wet Naburige Rechten;21
• kleine zelfstandige kan geen overeenkomst afsluiten met omroepen.

Aanbevelingen
Heldere en adequate voorlichting is onontbeerlijk.
• Bepaal in de auteursrechtelijke wetgeving dat prijsafspraken in collectieve
onderhandelingen tot stand mogen komen indien een sterke onderhandelingspositie
ontbreekt.
• Collectieve beheersorganisaties zullen moeten zorgen voor maximale efficiëntie en
acceptatie, wanneer zij hun rechten uitoefenen. Vragen naar het waarom en
onderbouwing van tarieven en procedures kunnen niet beantwoord worden met ‘daarom’.
Er zal structureel inzicht gegeven moeten worden in het kostenniveau, de uitbetalingen
aan rechthebbenden en de heffingen.
• Bedrijven, instellingen en omroepen moeten nog maar te maken krijgen met één
beheersorganisatie(“one-stop-shopping”).
• Geef Creative Commons (CC) een kans. CC is een initiatief om de distributie en het
gebruik van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en
wetenschappelijk werk via het internet zoveel mogelijk te stimuleren, zonder dat inbreuk
wordt gemaakt op het auteursrecht.

Aanbevelingen
De werkgroep heeft geconstateerd dat er veel kansen liggen voor de film- en
muziekindustrie om het internet te gebruiken om hun materiaal te promoten. De kosten
voor het product kunnen veel lager worden en daardoor voor de consument veel
interessanter. BitTorrent-sites verdienen goed geld aan reclame-inkomsten. Een dergelijk
model zou ook voor de entertainmentindustrie goed kunnen werken. Het is echter niet
aan de werkgroep om dit verder uit te werken, dat is aan de industrie zelf.
• Er zijn veel technische mogelijkheden om de auteursrechtenschendingen op het internet
aan te pakken. Door middel van DPI kan men zien wat er over het internet gaat. Door
middel van ‘fingerprinting’ kan men zelfs muziek en films opsporen. DPI geeft, wat de
werkgroep betreft, de mogelijkheid om te stimuleren dat er voor muziek en films betaald
gaat worden, voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dus.
• De werkgroep vindt wel dat de inhoud los moet worden gezien van de drager. In de
toekomst zullen steeds vaker de film, game en de muziek zelf van belang zijn, niet hoe of
waar het wordt bekeken, gespeeld of beluisterd. Deze ontwikkeling is terug te zien bij het
kijken ‘on demand31’ of het kopen van MP3-muziek. De thuiskopieheffing lijkt daarmee
ten dode opgeschreven. De werkgroep stelt voor de heffing stapsgewijs terug te brengen
naar nul voor alle dragers. In die tijd moet het voor de entertainment industrie mogelijk
zijn om zelf businessmodellen op te zetten om op internet geld te verdienen.
• De werkgroep beseft dat de entertainmentindustrie geen kans heeft om te concurreren
zolang er gratis aanbod is. Daarom is de werkgroep ook van mening dat de industrie
beter wettelijk moeten worden gefaciliteerd om het illegale aanbod aan te pakken.
• Er dient wetgeving te komen die voorkomt dat websites of webdiensten ongestraft
massaal in of vanuit Nederland grootschalige, overwegend illegaal gekopieerde
bestanden kunnen (blijven) distribueren.
• Ook dient bij de wet geregeld te worden dat personen of bedrijven, die aantoonbaar
massale distributie van illegaal gekopieerde bestanden geheel of ten dele faciliteren of
commercieel exploiteren, aansprakelijk of strafbaar zijn.
• Bovendien dient wettelijk te worden geregeld dat Nederlandse ISP’s of hostingproviders
klantgegevens beschikbaar hebben van personen of bedrijven die via hun infrastructuur
aantoonbaar en in overwegende mate massale distributie van illegaal gekopieerde
bestanden geheel of ten dele faciliteren of commercieel exploiteren en daarmee
aansprakelijk zijn of verantwoordelijk kunnen worden gehouden door rechthebbenden.
• Er zal ook een wet dienen te komen die voorkomt dat Nederlandse consumenten
ongehinderd kunnen downloaden, door dit downloaden strafbaar te stellen, maar pas
nadat de industrie een systeem van licenties heeft uitgewerkt. De werkgroep realiseert
zich dat ten opzichte van de handhaving keuzes moeten worden gemaakt. Met betrekking
tot minderjarigen zal er verhaalsrecht op ouders/verzorgers mogelijk moeten zijn.
Waarschuwen vóór vervolgen heeft prioriteit en wetgeving zal pas van kracht moeten
worden wanneer de drager losgekoppeld is van het product.

Aanbevelingen voor de toekomst
De entertainmentindustrie heeft geen kans om te concurreren zolang er gratis aanbod is.
Daarom moet de industrie beter wettelijk gefaciliteerd worden om het illegale aanbod aan te
pakken. Het ministerie van Justitie dient ervoor zorg te dragen dat er adequate wetgeving
komt. Downloaden wordt strafbaar maar pas nadat de industrie ervoor heeft gezorgd dat hun
product los van de drager wordt aangeboden. Zo moet het voor muziek en films mogelijk zijn
om een licentie voor het gebruik te kopen, hetgeen een eenmalige aanschaf van het product
verzekert. Een dergelijk licentiemodel zal ook voor games en software ontwikkeld moeten
worden, zodat men betaalt voor het gebruik van de game los van welke drager de game heeft.
Het product mag dan onbeperkt in de huiselijke kring gebruikt worden. De daling van de
verkoop door piraterij zal moeten leiden tot een totaal verbod op downloaden.

Tot zover het rapport.

Tja, er staan heel veel uitspraken in die niet meer van deze tijd zijn. De kern van alle ‘problemen’ is dat we op internet gelijk zijn. Amateurs en professionals doen hetzelfde en kunnen hetzelfde. Iedereen op internet is producent, publicist, criticaster et cetera. Kortom: waar leg je het onderscheid tussen een professional en een amateur? En waarom? Als ik lees dat in 2008 de gemiddelde musicus een salaris van € 6000 verdiende, is dat dan een professional te noemen? Nergens wordt daar dieper op in gegaan. Is de concurrentie van het gratis-model een concurrent voor bijvoorbeeld een Marco Borsato of de nederlandse filmindustrie? En moeten die laatste geholpen worden omdat ze niet kunnen concurreren met de ‘amateurs’?

De deskundigen die gehoord zijn, ik zou niet weten wie dat zijn. Het zullen wel weer de Jerney Kaagmans of zo geweest zijn. *fluit*

En dat het volk minder oorlogszuchtig is dan de politiek

balkje

Fikt wel goed trouwens, dat papier.

Overheid en internet. Die zouden gescheiden moeten worden. Politiek snapt internet niet. Wat snapt de politiek eigenlijk wel? Internet is van ONS! Omdat wij kunnen aantonen dat anarchistische-denkwijzen helemaal zo gek nog niet zijn. Dat het gros van de mensen heel goed in staat is om voor zichzelf, eigen kinderen en anderen te zorgen. Dat er zoiets als eerlijke ruilhandel bestaat zonder die fukking economie op te blazen. En dat het volk minder oorlogszuchtig is dan de politiek.

In reactie op “Kamercommissie presenteert propaganda, pardon initiatiefnota auteursrechten”.

Zo.

(Foto: gen gibson / Licentie: Creative Commons BY)

De pilot van Creative Commons Nederland en Buma/Stemra wordt met 1 jaar verlengd

Het is alweer een jaar geleden dat Creative Commons Nederland en Buma/Stemra een samenwerking zijn aangegaan. Hun pilot project, waarmee het voor Buma/Stemra-leden mogelijk werd muziek ook onder een vrije Creative Commons licentie online te publiceren zonder dat daar automatisch een vergoeding van de eindgebruiker tegenover staat, wordt nu met een 1 jaar verlengd.

Lees op de CC Nederland website: Pilot flexibel rechtenbeheer met een jaar verlengd.

Ik had verwacht dat deze pilot omgezet zou worden in een vaste regeling. Dat is dus niet het geval. Kortom: er is nog twijfel en wellicht ook een (te) lage deelname aan deze pilot. Misschien dat dat komende jaar nog gaat veranderen. Wellicht dat ik eens wat mensen aan de tand kan voelen over deze kwestie. Tips en vragen zijn natuurlijk ook welkom. U vraagt, Raaphorst draait!

Johannes Kreidler stuurt 70.200 formulieren naar de GEMA voor 1 nummer

Alle auteursverenigingen, waaronder ook de Nederlandse BUMA, staan niet toe dat een componist een andere componist quote. Hiervoor moet betaald worden. Dus verzon de Duitse electronische componist Johannes Kreidler een ludieke actie om deze rare regel onder de aandacht te brengen. Hij componeerde het muziekstuk Stereo-Soundfile, 33 seconden in lengte, gebruik makend van 70.200 muzikale quotes.

Het doet me denken aan het geweldige album My Way van de Canadese artiest Akufen, die voor dat album alleen gebruik maakte van samples opgenomen van de radio. Heel korte, wat ze noemen micro-samples, fragmenten werden gebruikt en niets werd, zover ik weet, opgegeven. Waarom? Omdat niemand in staat is te achterhalen waar deze muziekstukken van afkomstig zijn. Ze zijn te kort.

Zelf vind ik dit ook een krankzinnige regel. En het heeft er bovendien voor gezorgd dat het gebruik van andermans samples in hip hop tegenwoordig nog nauwelijks toegepast wordt, omdat er simpelweg teveel geld voor wordt gevraagd.

Bij een micro-sample hoor ik eerder het karakter van een muziekinstrument, de klankkleur van een microfoon, een compressor, een bandrecorder, muziek-software, dan de ziel van de componist. Kortom: het is een zotte regel. Of beter: een Big Mac maakt nog geen koe.

(Rob Geboers bedankt!)