De BINK36 audiotour is er!

BINK36 cover

In opdracht van Vestia heb ik voor het über hippe BINK36, het bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve bedrijven, een audiotour gemaakt.

Op de locatie van BINK36 kun je deze trip ‘in het echie’ te ervaren! Heb je geen mp3speler? Geen probleem, je kunt een van de 10 mp3spelers met mijn 8 tracks erop gewoon ter plaatse lenen!

Interviewdagen voor Bink36

Vandaag 3 interviews. Morgen ook. En donderdag nog eentje. Dan weet ik genoeg van Bink36 af om er een audiotour van te maken.

Dan kan ik op de kaart precies aangeven op welke plekken je moet gaan staan. Een vrouwenstem zal je dan toespreken en vertellen waar je op moet letten, wat er zo speciaal is aan die plek. Wonderlijke geluiden en klanken zullen je meenemen een wereld in die anders is dan de wereld zonder die audio. Als een ware trip die de wandeling verrijkt.

Audiotour Bink36

Bink36 is een werklocatie voor creatief en innovatief Den Haag bestaande uit 4 aparte panden. Gevestigd in een voormalig KPN complex die bekend staat als de locatie met het grootste bedrijfsrestaurant van Den Haag. En terwijl men at had men uitzicht over de spoorlijn die naar Den Haag Centraal leidde.

Mij is gevraagd om een audiotour voor Bink36 te maken zodat je straks lopend door de gangen met een hoofdtelefoon op informatie krijgt over de bijzondere plekken van het pand. De uitdaging voor mij zit hem erin om de juiste verhalen te laten opschrijven door Bink36 kenners. Deze vervolgens met fraaie stemmen op te nemen en verder te voorzien van aanvullende sfeergeluiden en muzikale noten.

Vandaag had ik er overleg over. Allereerst ga ik richtlijnen aandragen voor de verhalen die uitgewerkt moeten worden. Ze moeten tenminste de volgende eigenschappen hebben:

  • iets moet duidelijk worden
  • er zit een rariteit in, bijvoorbeeld een worsteling, een probleem, iets opmerkelijks
  • het verhaal moet de gebruiker verbinden aan de plek – “als u hier omhoog kijkt ziet u …”
  • de tijd moet geduid worden: iets is of was nu, vroeger of morgen

Haagse klankwandelingen

CC BY foto: Bert K

CC BY foto: Bert K

De Passage – 20100413 (mp3)

Mijn geboortestad/woonstad/werkstad Den Haag heeft klankwandelingen nodig. Of noem ze geluidswandelingen, of audiotours. Wandelingen met een hoofdtelefoon op, niet om het geluid van de straat buiten te sluiten maar om ze aan te vullen. Stemmen die je vertellen waar je naartoe moet lopen, stemmen die vertellen over de historie van plekken, geluiden die de straatgeluiden verrijken, hier en daar wat muzikale klanken, een stukje poëzie, en meer zinnenprikkelingen.

Een klankwandeling heeft een duidelijk doel: het verbindt de omgeving met de persoon die de klankwandeling luisterloopt. Een intellectuele verbinding wellicht vol feitelijkheden, of juist een verbinding die inspeelt op de fantasie, die de wereld om je heen verrijkt.

De meeste klankwandelingen bestaan uit een serie mp3-bestanden en een geprinte plattegrond. Op de plattegrond staan nummers die corresponderen met de nummers van de mp3-bestanden zodat men niet kan verdwalen. Voor smartphones als de iPhone kun je het zelfs helemaal flexibel maken door het concept van de vastgestelde route los te laten en de persoon op basis van GPS locatieafhankelijke audio voor te schotelen. Bij het opnameproces zul je hier rekening mee moeten houden. De audio moet namelijk op flexibele manieren ingezet kunnen worden. Er zijn korte verhalen, ambiance geluiden, locatie aanduidingen en muziek. Samen vertellen ze het verhaal van de straat.

Ik ga ze maken. De eerste zal een tour binnen Bink36 zijn. Een tour waarin de historie en het heden samenkomen.