Geweldige docu over muziek uit de Sahel: I Sing The Desert Electric

Via het mooie blog sahelsounds.com kwam ik deze documentaire op het spoor. De Sahel innoveert muzikaal op een zeer interessante manier. De muziek daar is aanverwant aan de blues (we spreken bijvoorbeeld van Malinese blues) en lijkt een soortgelijke ontwikkeling door te maken als wat in Amerika onder invloed van elektriciteit op muziekgebied gebeurde.

Alleen lijkt alles daar in een stroomversnelling te verlopen want dankzij de computer, die daar ook gearriveerd is, klinkt er ook een eigen soort hiphop en techno uit de primitieve boxen. Het resulteert in een vervormd geluid dat een heerlijke rauwigheid tentoonspreidt.

Ritme blijft de basis van alle muziek daar. In deze korte documentaire komt dat duidelijk naar voren want hij draait evenveel om muziek als om geweldige dans. Opwinding alom!

Scheiden als teken van liefde

In de podcast ‘The Hidden World of Girls’ van The Kitchen Sisters komt aan het begin (5:38) de volgende uitspraak voorbij:

The more time you divorce the more beautiful you are. And successful.

The divorce party is a bigger party than the wedding.

In Timboektoe, Malie, is dat heel normaal. Kwestie van omdenken. Wat wij in het Westen normaal vinden, vinden anderen helemaal niet normaal en vise versa. Wie heeft er gelijk? Niemand of iedereen, het is maar hoe waar je gebakken bent.

Kortom, verplicht luistervoer: