Categorieën
uitgesproken

De redding van Apple: Think Different

In de video hierboven het wonderlijke verhaal van Steve Jobs die in 1997 terugkeerde naar Apple om de boel te redden. De oplossing? Een geweldige reclamecampagne.

Het voorbeeld van Apple: Nike

In de video legt Steve uit dat er volgens hem slechts een paar merken zijn die er toe doen in deze wereld. Apple doet er op dat moment helemaal niet toe maar Steve wil het tij zien te keren. In zijn speech haalt ‘ie het door hem bewonderde merk Nike aan. Wat is de kracht van de Nike reclames? Ze eren grote atleten. En precies die methode wordt ook toegepast in de nieuwe slogan van Apple: Think Different. Verzonnen door het reclamebureau TBWA\CHIAT\DAY.

Klanten die geen echte klanten zijn

In de Think Differently commercial laat Apple legendarische figuren zien waarbij Apple de suggestie wekt dat het allemaal Apple gebruikers zijn. Een eerbetoon aan de andersdenkenden, de creatievelingen, the crazy ones. Veel van die mensen waren toen allang dood. Wat Apple hier doet is dus uiterst suggestief. Het rekent legendarische figuren tot haar klantenkring ook al zijn ze het niet. Dit zijn geen Apple gebruikers, ze zouden het misschien kunnen zijn.

(omslag image onder CC BY-NC-SA: Think Different 3 by subuddha)

P.S. Erik van Heeswijk deelde gisteren bovenstaande video via zijn timeline op Facebook. Dit bracht me op het idee er zelf iets over te bloggen.

Categorieën
uitgesproken

Corporate blogging is een must

Noot: Corporate blogging is geen Nederlandse term maar zoals voor zoveel moderne begrippen geldt voelt niemand zich in Nederland geroepen om de term naar het Nederlands te vertalen. Hetzelfde geldt voor de term content marketing. We doen het er maar mee.

Inmiddels is het blog voor veel corporaties een zeer effectief middel gebleken. Met name voor het onder de aandacht brengen van de expertise van het bedrijf. Het merk en de producten en diensten kunnen op een rechtstreekse wijze gepromoot worden zonder dat daarvoor duur advertentiegeld betaald hoeft te worden.

Hierin verschilt een corporate blog overigens niet eens zoveel van een privé-blog. De privé-blogger wil natuurlijk ook zijn expertise laten zien ook al heeft hij geen product te verkopen.

De sleutel in onze online wereld is: originele content. En dat is lastig. Je moet immers een goed verhaal hebben wil je opvallen. En je moet dat verhaal ook goed kunnen verwoorden, vaak voorzien van originele fotografie, video en/of audio. Het is een kwestie van moeten want het publiek zit er namelijk op te wachten. Wij mensen willen immers telkens iets nieuws horen, zien of lezen. Het is onze nieuwsgierigheid, niets te willen missen, een honger die gevoed moet worden. Het is een uitgelezen kans voor de blogger om die honger te stillen.

Investeren in het ontwikkelen van goeie content is wat je moet doen. Ik durf zelfs te beweren dat je beter geld kunt stoppen in het ontwikkelen van kwaliteitcontent dan het te besteden aan advertenties. Grote kans dat mensen interesse in een product of dienst krijgen nadat ze er een blog over lazen. En wie kan nou beter dat blog schrijven dan het bedrijf achter het product of dienst? Middels een blog kun je die expertise laten zien.

Naar corporate blogs werd onlangs onderzoek gedaan door het PR-blog Lewis. Van de 245 onderzochte bedrijven bleek dat 38% heden ten dage actief een corporate blog bijhoudt. In 2007 lag dat percentage nog op slechts 5%.

Ik blog zelf sinds het jaar 2000 en kan me nog goed herinneren hoe het voelde toen ik het ontdekte. In 1 klap besefte ik dat het blog een distributiesysteem, publicatieplatform en communicatietool ineen is. Ik voelde direct aan dat de diensten van derden door blogs enorm onder druk zouden komen te staan. Tv en radio-programma’s, platenlabels, uitgeverijen, kranten, zij zouden het moeilijk gaan krijgen want wat zij deden konden wij bloggers nu zelf gaan doen. Het viel te voorspellen. Wij bloggers hebben gelijk gekregen.

Distribueren en publiceren is zo verschrikkelijk simpel geworden dankzij blogtools zoals WordPress waar ik al sinds 2005 mee werk. Het enige dat lastig blijft is de content zelf. Daar zal in geïnvesteerd moeten worden. Met de nadruk op moeten. Geen bedrijf kan namelijk nog langer zonder een blog. Tenzij je jezelf in de voet wilt schieten.

Categorieën
uitgesproken

Chasing Clicks – metriek moet een strategie ondersteunen maar geen strategie op zich zijn

New York Times R&D baas Matt Boggie publiceerde op Medium.com een stuk over de onzinnigheid om je teveel te laten leiden door de metriek van de aantallen. Als voorbeeld geeft hij het megasucces van Seinfeld dat in het begin mocht rekenen op een totaal gebrek aan populariteit. Veel tijd was nodig om het grote publiek bekend te maken met een serie die compleet afweek van de norm (*). Matt betoogt dat we niet in staat zijn om de boel goed te meten, en zeker niet op korte termijn. Hij pleit daarom voor een simpele focus, die zo oud is als de weg naar Rome.

Whether a story is spread through print, websites, mobile applications, or watch-sized glances, it is the quality of the story and the clarity with which it’s told that reaches hearts and changes minds.

Ik ben het grondig met hem eens.

Chasing Clicks →

* FUCK de norm!

Categorieën
portfolio

Gesprek met Niels Aalberts (EHPO) over stoppen met bloggen

Zoals je wel kon ruiken als je mijn blogpost gelezen had, vandaag het gesprek dat ik afgelopen vrijdag met Niels Aalberts opnam in audio:

https://soundcloud.com/raaphorst/gesprek-met-niels-aalberts

Categorieën
uitgesproken

Bill Hicks leerde mij

Bill_Hicks_at_the_Laff_Stop_in_Austin,_Texas,_1991
foto onder CC-BY: Angela D.

Wie Bill Hicks niet kent mist iets.
Het is de beste stand-up comedian die je ooit gezien hebt en ooit zult zien.

Met zijn rauwe en scherpe spirituele tong.

Bill Hicks spuugde op de achterlijke Amerikaanse politiek:

Go back to bed, America. Your government has figured out how it all transpired. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here. Here’s American Gladiators. Watch this, shut up. Go back to bed, America. Here is American Gladiators. Here is 56 channels of it! Watch these pituitary retards bang their fucking skulls together and congratulate you on living in the land of freedom. Here you go, America! You are free to do what we tell you! You are free to do what we tell you!

Haar hypocriete houding ten opzichte van drugs:

I’m glad mushrooms are against the law, because I took them one time, and you know what happened to me? I laid in a field of green grass for four hours going, “My God! I love everything.” Yeah, now if that isn’t a hazard to our country … how are we gonna justify arms dealing when we realize that we’re all one?

Hicks haatte marketing:

By the way, if anyone here is in marketing or advertising…kill yourself. Thank you. Just planting seeds, planting seeds is all I’m doing. No joke here, really. Seriously, kill yourself, you have no rationalisation for what you do, you are Satan’s little helpers. Kill yourself, kill yourself, kill yourself now. Now, back to the show. Seriously, I know the marketing people: ‘There’s gonna be a joke comin’ up.’ There’s no fuckin’ joke. Suck a tail pipe, hang yourself…borrow a pistol from an NRA buddy, do something…rid the world of your evil fuckin’ presence.

Hicks haatte nepbands zoals Vanilla Ice en New Kids On The Block:

Oh, com’ on Bill, they’re the New Kids, don’t pick on them, they’re so good, they’re so clean cut n’ they’re such a good image for the children.

En commercials:

Supreme Court says pornography is anything without artistic merit that causes sexual thoughts. No artistic merit, causes sexual thoughts. Hmmm . . . sounds like every commercial on TV doesn’t it?

Hicks is spirituele vriend en ik mis hem.

Life is only a dream and we are the imagination of ourselves.

We are the facilitators of our own creative evolution.

Categorieën
uitgesproken

Storytelling voor bedrijven, het lijkt zo simpel maar is het niet

Bedrijven hebben steeds meer moeite met het werven van klanten op de traditionele manier via promotie/advertenties. Advertenties schieten steeds vaker hun doel voorbij. In plaats dat mensen positief reageren op de wervende boodschap roepen advertenties vaak een tegenovergesteld gevoel op. Vaak nemen bedrijven in hun advertenties het publiek niet serieus en zetten stereotiepen en oubollige humor in.

Via storytelling denken veel bedrijven hierin een oplossing te kunnen vinden. Waar het op neer komt is dat rondom een bedrijf en/of product of dienst een verhaal gemaakt wordt dat zo sterk is dat het beklijft en doorverteld zal worden. Dit principe is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome; het vertellen van verhalen. Je zou kunnen zeggen dat slechte marketeers hier afbreuk aan dachten te kunnen doen, door het publiek simpelweg voor de gek te houden, maar dat blijkt maar voor even te werken. Nu niet meer. Er zijn genoeg razendknap gemaakte advertenties. Zeer creatief. Het zijn soms kleine verhalen op zich die via een enkel beeld en een quote verteld worden. George Lois was er een meester in.

Categorieën
uitgesproken

Marketing is meer dan promotie!

Een jaartje of wat terug klaagde ik over tenenkrommende slechte reclame die ik zag. Ik erger me er altijd kapot aan, vooral als ik het gevoel heb dat de makers ervan uitgaan dat het publiek achterlijk is. De enige troost die ik mijzelf geef is de wetenschap dat mensen die denken dat hun publiek dom is zelf dat domme werk moeten leveren. Dat terzijde.

Op mijn geklaag reageerde Stephan Fellinger. Hij wees me op de fout om reclame voor marketing aan te zien. En gelijk had ‘ie want reclame is slechts een onderdeel van marketing. Ooit leerde ik op een blauwe maandag op de HEAO over de 4 P’s van de marketingmix: Product, Prijs, Promotie (= reclame) en Plaats. En vaak werd er nog een 5-e P aan toegevoegd: P van Personeel.

Het kwam er traditioneel gezien op neer dat je af gaat vragen:

– wat het product/dienst precies inhoudt: wat moet het doen, wat IS het?

– een prijs bepalen, wellicht afhankelijk van allerlei factoren (btw, premium-korting, afhankelijk van afzetgebied etc.)

– op welke manier het product/dienst gepromoot moet worden

– waar het product/dienst verkocht gaat worden (via welke winkels, via welke sites etc.)

– en wellicht dat personeel – door wie – ook belangrijk is: WIE het product verkoopt, want autoriteit is key, zeker heden ten dage!

Toch is in de loop van de jaren de definitie en invulling van het begrip marketing verruimd. Zo definieert Wikipedia het als volgt:

Marketing of vermarkten is het proces van het creëren en leveren van waarde.