Pop, het levert niets op

In 2008 werd er door de Parlementaire Werkgroep Auteursrecht onderzoek gedaan naar de inkomsten van popmusici. Zie mijn blogpost Eindrapport Parlementaire Werkgroep Auteursrecht.

Vandaag verscheen een nieuw rapport (PDF download), een vervolg op het onderzoek van 2008, over de huidige situatie. Een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de muzikantenvakbonden Ntb en FNV-KIEM en de rechtenorganisaties Sena en NORMA. Bijna 800 aangesloten professionele popmusici namen deel aan dit onderzoek. De situatie is nog even beroerd:

Ruim de helft van de Nederlandse professionele popmusici verdiende in 2014 slechts € 9.000,– bruto of minder met muziek terwijl het aantal gewerkte uren per week de afgelopen jaren met 11% is toegenomen.

Opvallend daarbij is dat:

 • de popmusicus anno 2015 hoogopgeleid is (2/3 van de respondenten heeft een HBO of hogere opleiding gevolgd);
 • bijna 40% van de optredens bij de gesubsidieerde poppodia een gage uitkeren van slechts € 50,– of minder terwijl 4% van de popmusici meer dan € 1000,– verdient;
 • 85% van de ondervraagde musici van mening is dat muzikanten een veel te lage vergoeding ontvangen voor het online downloaden en streamen van muziek.

Een armoedige situatie die haaks staat op wat de -ex directeur Hein van Ree van Buma/Stemra jarenlang aan salaris ontving: een inkomen van 3 ton! Een inkomen dat uit dezelfde pot muziekrechten betaald werd. Niet zo gek dus dat er voor de rest vrij weinig overblijft. Onlangs kreeg Heintje na een conflict over zijn salaris bij ontslag even vijftien maandsalarissen mee. Dat komt neer op €484.861,- (zie 3voor12-bericht)!

De resultaten van dit onderzoek worden op 16 januari om 12.00 uur gepresenteerd tijdens de conferentie van Eurosonic/Noorderslag. Ik verwacht een opstand onder muzikanten, ja toch?

Onderzoek toont aan: 50 jaar popmuziek kenmerkt 3 revoluties

Queen Mary University of London en Imperial College London hebben 17.000 nummers van de Amerikaanse Billboard Hot 100 geanalyseerd op basis van Timbre (klankkleur) en Harmonie data. De conclusies zijn bijzonder interessant.

Timbre en Harmonie subsets

Timbre en Harmonie werden verdeeld in 8 subsets (T1 – T8 en H1 – H8):

 • T1 = drums, agressieve, percussief
 • T2 = kalm, rustig
 • T3 = energiek, spraak, helder
 • T4 = piano, orkest, harmonisch
 • T5 = gitaar, luid, energiek
 • T6 = / ay /, mannelijke stem, vocaal
 • T7 = / o /, afgerond, mellow
 • T8 = vrouwelijke stem, melodieus, vocaal
 • H1 = dominant 7 akkoorden
 • H2 = natuurlijke mineur
 • H3 = mineur 7 akkoorden
 • H4 = standaard diatoniek
 • H5 = geen akkoorden
 • H6 = stapsgewijs akkoordenschema
 • H7 = dubbelzinnige tonaliteit
 • H8 = majeur akkoorden, geen wijzigingen

Opmerkelijke stijlen

Tussen 1960 en 2009 zien we een enorme daling in het gebruik van H1 (dominant-septiemakkoorden), wat de dood van de jazz en blues muziek in deze jaren aangeeft. Deze stijlen gebruiken veelal dominant-septiemakkoorden en nummers die daar gebruik van maakten werden steeds minder vaak een hit gedurende die periode.

H3 (mineur-septiemakkoorden) speelt een dominante rol in funk, disco en soul. Tussen 1967 en 1977 tonen de grafieken een verdubbeling van groei in het gebruik van dit type akkoorden.

H6 combineert verschillende akkoordwisselingen die veelal in modale rocknummers gebruikt worden door stadion-bands zoals Van Halen, Queen en Kiss. Tussen 1978 en 1985 ligt het hoogtepunt van H6.

En dan H5 (afwezigheid van harmonie, geen akkoorden!) die steeds vaker in de late jaren 1980 gebruikt wordt en snel tot een hoogtepunt stijgt in 1993. Het vertegenwoordigt de opkomst van hip hop, rap en aanverwante genres. Vanwege de exponentiële groei van dit genre H5 + T 3 (energiek, spraak, heldere) wordt het beschouwt als de belangrijkste muzikale revolutie van de afgelopen 50 jaar.

De 3 genre gebaseerde omwentelingen

De onderzoekers kenmerken 3 belangrijke stilistische perioden van de afgelopen 50 jaar op basis van Harmonie en Timbre:

 1. 1964 SOUL en ROCK revolutie
 2. 1983 NEW WAVE, DISCO en HARD ROCK revolutie, terwijl op hetzelfde moment SOFT ROCK, COUNTRY, SOUL en R’nB waren ook dominant
 3. 1991 RAP revolutie die een andere stijl gemaakt zien er nogal populair in vergelijking

Wat zal de volgende muzikale revolutie zijn?

Download de PDF van het onderzoek hierrrr!

Wanneer breekt de podcast nou eens door?

podcast-iconIn Amerika is de afgelopen jaren het fenomeen podcasting heel groot geworden maar in Nederland blijft het (nog) stil, zo heb ik het idee. Ik wil hierover een artikel/blogpost schrijven maar zoek wat meningen van anderen.

Ik ben alleen geïnteresseerd in de audio-podcast. Ook als je vindt dat het podcasten wel degelijk is doorgebroken in Nederland ben ik geïnteresseerd in jouw mening.

Vul onderstaande formulier in en mijn dank is bij voorbaat groot!

De nieuwe wereld van overvloed

foto onder CC-BY: cookieevans5

foto onder CC BY-SA: cookieevans5

Als een economie/samenleving/wereld radicaal aan het veranderen is dan spreekt de ene groep mensen van een crisis en de andere groep mensen van innovatie. Die laatste groep heeft altijd gelijk, zo leert de wereldgeschiedenis ons.

Gisteren liet VPRO Tegenlicht in haar uitzending Overvloed zien in wat voor een geweldige tijd we leven. Aan bod kwamen prachtige voorbeelden hoe we straks niet meer voor energie zullen hoeven te betalen omdat we allemaal van zonne-energie gebruik kunnen gaan maken. Of wat te denken om van zoutwater zoetwater te maken? 97,5% van al het water op aarde is zout maar is met zonne-energie vrijwel kosteloos om te zetten naar zoetwater. In de uitzending waren beelden te zien van een experiment in de Sahara woestijn waar met behulp van zeewater voedsel in deze woestijn geproduceerd kan worden.

Energie en water zijn in overvloed aanwezig en gaan komende jaren vrijwel niets meer kosten. Zo wordt een eeuwenoud probleem van schaarste opgelost. Vandaar de term Overvloed.

Wat deze wereld in overvloed nodig heeft is creativiteit en innovatie. Dit kan geleverd worden door een nieuwe generatie die niet bevlekt is met achterhaalde denkbeelden (lees: niet kennis willen delen, denken in exclusiviteit etc.). Deze nieuwe generatie doet dit al sinds de komst van het internet. Neem bijvoorbeeld het positieve verhaal van de Amerikaanse student Jack Andraka die een super effectieve en goedkope methode vond om alvleesklierkanker in een vroeg stadium op te sporen. Jack heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel (ook dat past zeer bij de netgeneratie die graag kennis en kunde deelt met anderen) en vond het vreemd dat deze vorm van kanker zo laat ontdekt wordt en dan alleen met een peperduur medicijn behandeld kan worden. Waarna de patient overigens meestal nog overlijdt ook. Dat kan veel goedkoper en effectiever, zo dacht ‘ie.

Met zijn methode won Jack in december 2012 de prijs van Intel International Science and Engineering Fair. Hij is op dat moment 15 jaar oud. De methode vond hij door via Google en Wikipedia te speuren naar eerdere onderzoeken en daar relaties tussen te leggen. Nadat hij wist dat hij iets op het spoor was contacteerde hij 200 professoren van de Johns Hopkins University en de National Institutes of Health met een plan, een budget en tijdlijn voor zijn project om zo in het laboratorium experimenten te kunnen doen. Op 1 professor na kreeg hij alleen maar, dus bijna 200, afwijzingen. Die professoren zullen zich nu wel voor hun kop slaan lijkt mij. Of ze zijn in winterslaap gegaan.

Zijn methode is 68 keer sneller, 26000 keer goedkoper (de kosten zijn slechts 3 dollarcent!) en 400 keer effectiever dan de methode van 6 jaar (!) daarvoor.

You could be changing the world with internet! (…) If I could detect pancreatic cancer, just imagine what you can do.

Met die woorden sluit Jack nu de vele lezingen af die hij door zijn geniale vinding mag geven. Dankzij internet dus, de geniale techniek die voor radicale veranderingen zorgt en zal blijven zorgen. Zo gaan wij in de toekomst ook met behulp van onze smartphones en wat kleine apparaten zelf onze medische gesteldheid beter kunnen meten dan hoe artsten dat nu doen. De grote kennisbanken die we online met gebruikersdata aanvullen zullen voor verhoogde intelligentie op dit vlak zorgen en de kosten enorm drukken. Om kort te gaan: we zullen meer zelf kunnen doen en tegen veel lagere kosten. Kennis in Overvloed.

De Wet van Moore is hierop van toepassing. Het is een wetmatigheid die stelt dat verbetering van technologie iedere twee jaar zorgt voor een verdubbeling in snelheid. Zo neemt de snelheid van de computerkracht exponentieel toe. Een exponentiële kracht die in het begin misschien nog wat langzaam lijkt te gaan, want een verdubbeling van traag naar iets minder traag, lijkt nog steeds traag. Maar we zijn nu aanbeland bij het tijdperk van de verdubbeling van razendsnel naar megarazendsnel. Een lijn die van horizontaal naar verticaal is over gegaan. Wat vroeger een multinational aan computerkracht in een afgeschermde en gekoelde ruimte had staan zit nu al in je smartphone, of in het toestel dat je volgend jaar gaat aanschaffen. Je hebt moderne middelen in je broekzak zitten dan je bij mening bedrijf, bank of ziekenhuis zult aantreffen. En daarmee wordt de kloof tussen die oude en die nieuwe wereld met de dag groter. Exponentieel groter. En deze Wet van Moore is inmiddels ook van toepassing op technologie zoals zonne-energie.

De toekomst zal dus uitermate zonnig zijn. Tegelijkertijd zullen heel wat organisaties en bedrijven uit de oude wereld sneuvelen omdat ze zich verzetten tegen de vernieuwing. Dat is onvermijdelijk. Met z’n allen zijn wij online verbonden en delen wij onze kennis om die in te zetten voor een betere wereld. We zullen wel moeten. En de generaties na ons zullen ons daar dankbaar voor zijn. Wij, de netgeneratie. Aan visie ontbreekt het ons niet.

Cijfers over internettend Nederland

 • 96% van de Nederlanders, de hoogste score in Europa, beschikt nu thuis over fysieke toegang tot internet
 • 42% heeft toegang tot mobielinternet via smartphones
 • gemiddeld zit de Nederlander op een werkdag (incl. vrije tijd) 4 uur en 48 minuten op internet en op een vrije dag 4 uur en 18 minuten
 • 58% van de Nederlanders geeft aan via internet meer contact te hebben met familie en vrienden en 33% heeft via internet nieuwe vrienden gemaakt
 • 68% van de volwassenen ouder dan 16 gebruikt Facebook, 57% YouTube, 40% Hyves, 32% Google+, 25% Twitter, 21% LinkedIn, 5% MySpace en 5% Flickr
 • 44% van de Facebook-gebruikers doet dat vrijwel dagelijks
 • 43% plaatst wel eens iets op een persoonlijke website plaatst, 22% doet dat op een weblog, 25% zet weleens een video online, 59% plaatst foto’s online

Voor het complete overzicht van de onderzoeksresultaten, download de ‘Trendrapport internetgebruik 2012’ (pdf) die werd uitgevoerd door de Universiteit Twente.