Een nieuwe fase voor Podpraat

Sinds februari 2017 verstuur ik elke vrijdagavond om 8 uur de nieuwsbrief Podpraat vol met interessante nieuwtjes op het gebied van podcasting voor podcastfans en -makers. Deze week heb ik Podpraat laten uitgroeien tot een nieuwe service voor mijn onderneming: Podpraat – hulp bij podcasting.

Mijn expertise met het maken van podcasts en radiodocumentaires voor de VPRO en de NTR en in samenwerking met programmamakers zoals Wim de Bie en Bert Kommerij ga ik nu dus ook voor anderen inzetten. Bedrijven, organisaties en individuen kunnen voortaan bij mij aankloppen voor hulp bij podcasting.

Podpraat.nl Geef het door aan iedereen die het weten willen!

Antwoord op Open brief aan Buma/Stemra ivm wijzigingen podcast regeling

Inmiddels heb ik antwoord gekregen op mijn vragen aan Buma/Stemra nav het aanpassen van de podcast regeling. Zie de open brief.

Helaas mag ik de antwoorden daarvan niet openbaar maken want onderaan de email van Buma/Stemra staat een disclaimer:

NL: Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Mocht u dit bericht ten onrechte ontvangen dan is het gebruik, het verveelvoudigen en de verspreiding van dit bericht en/of de inhoud hiervan niet toegestaan. Wij verzoeken u onmiddellijk contact met ons op te nemen en de e-mail en daarvan eventueel gemaakte afdrukken te vernietigen.

Gelukkig heb ik deze kwestie ook op Facebook aangekaard in de groep Music Bizz. En weet dus nu hoe het zit:

Percentage muziekgebruik

Het percentage muziek blijft 50 procent en is niet lager geworden. Daarvan mag niet meer dan de helft uitgevoerd worden door dezelfde artiest of geschreven zijn door dezelfde auteur. Dit is om te voorkomen dat iemand een album uploadt en claimt dat het een podcast is. 

Tarieven

Gestarte streams/downloads per jaar:

Tarief per jaar:

Maximaal 120.000

€ 130,-

Maximaal 240.000

€ 260,-

Maximaal 600.000

€ 650,-

*Tarieven zijn excl. btw

Vergoeding componisten en tekstschrijvers

Podcasters hoeven niet aan Buma/Stemra door te geven welke muziek ze gebruiken in hun podcast. Hoe weet de Buma/Stemra dan welke muziek er gebruikt is en hoe zorgen ze ervoor dat de betreffende componisten hun geld krijgen? Dat weet Buma/Stemra inderdaad niet, men extrapoleert de cijfers die men wel kent, bv van radio en tv-gebruik.

Buma/Stemra geeft als reden:

De kosten wegen niet op tegen de baten als het gaat om kleine licenties zoals deze. Eén op één uitkeren is hier helaas nog te duur.

Ik vind dat een sterk staaltje creatief boekhouden. Als ZZP-er moet ik mijn inkomsten en uitgaven top op de cent nauwkeurig verantwoorden. Dat Buma/Stemra geld int via podcasters en dat dat geld vervolgens niet bij de juiste componisten terecht komt vind ik ronduit verwijtbaar slecht boekhouden. En dus verdienen de verkeerde componisten het geld via deze regeling.

Het argument kosten is natuurlijk prut. Als dat het argument is zou ik zeggen: tref geen regeling met de podcasters, geef het vrij.

Buma/Stemra weet overigens ook niet wat er in de horeca gedraaid wordt. Ook daarvoor wordt er dus niet juist afgerekend aan de werkelijke componisten en tekstschrijvers maar wordt er geëxtrapoleerd. Ik vraag me af of dit wel wettelijk toegestaan is!

Hoe dan ook, alles is wel helder nu.

Open brief aan Buma/Stemra ivm wijzigingen podcast regeling

Buma/Stemra heeft haar voorwaarden voor de podcast regeling aangepast. Ik heb daar wat vragen bij die ik de Buma/Stemra per email heb laten weten.

Van een podcaster vernam ik dat de Buma/Stemra podcast regeling nieuwe voorwaarden kent. Ik kon deze informatie niet op jullie site vinden, daar vind ik alleen nog een link naar de oude voorwaarden.

Ik begrijp dat volgens het nieuwe contract het muziekgebruik nu maximaal 25% mag zijn, wat voorheen 50% was. En het aantal gestarte streams mag maximaal 120.000 zijn.

De kosten, zijn die hetzelfde gebleven, 130 euro per jaar?

Ik begreep ook dat podcasters niet aangeven welke muziek ze draaien.
Dat lijkt mij cruciaal want dan kunnen jullie dat geld dus ook niet correct uitkeren aan de rechthebbenden componisten tekstschrijvers. Hoe zorgen jullie er dan voor dat dit geld bij de juiste personen terecht komt?

Kun jij mij helpen deze vragen te beantwoorden? Alvast bedankt!

Wordt vervolgd…

Omdenken: de slappe sukkel

Gisteren luisterde ik naar een aflevering van de podcast Omdenken van Berthold Gunster.

Ene Paul, gescheiden, een depressie achter de rug, zit nu volgens eigen zeggen met “de restanten van een burn-out.” Paul voelde zich vroeger een leider maar nu niet meer. Hij ging gewoon zijn gang vroeger maar vindt dat hij nu geen vrijheid meer heeft om zijn gang te gaan. Hij worstelt ermee.

“Waar zit mijn gevoel van vrijheid nu en hoe ga ik dat in het dagelijkse leven omzetten?”, vraag hij zich hardop af.

Berthold merkt op dat die roep om vrijheid hem misschien juist ongelukkig maakt. Paul zit in een kloterige situatie, want door de scheiding woont Paul ook nog eens een flink stuk van zijn -ex en zijn twee zoons af. Het brengt beperkingen en gedoe met zich mee. “Is vrijheid dan wel iets waar je naar moet streven? Maakt de wens om vrij te zijn je juist niet heel ongelukkig?”, vraagt Berthold hem. En wat vindt Paul het frustrerende van niet vrij zijn?

Paul vertelt dat hij vaak het gevoel heeft hoe dingen moeten gebeuren en wat er moet gebeuren en vindt het dan moeilijk om compromissen te sluiten. Zijn moeder vertelde hem ooit dat ‘ie als kind al een leider was. Paul wil niet afhankelijk van anderen zijn, dat maakt hem onvrij. 

Berthold vraag wat Paul ervan zou vinden als hij juist alles even zou laten rusten. Maar daar wordt Paul heel onrustig van. Het gevoel van stilstand beangstigt hem.

“Hoe zie jij jezelf, terwijl je ambities hebt, toch wil en een drive voelt, maar je staat stil, hoe kijk je dan naar jezelf, wat vind je dan van jezelf?”, vraagt Berthold hem.

“Uh uh… beetje een slapjanus of zo…”, zegt Paul. “Geen leider!”, vult Berthold aan. “Niet eens zozeer een leider naar anderen toe, maar zelfs zonder self-leadership!”, voegt Paul eraan toe, alsof het om een zonde gaat. “Dan ben je echt een slappe zak”, kopt Berthold ‘m in.

Berthold legt voor dat het probleem wellicht neerkomt op het idee dat Paul bang is om gezien te worden als een sukkel. En diep in zijn hart vreest hij misschien wel dat hij dat ook is. Vandaar die enorme bewijsdrang die hij heeft. En de reden waarom hij de lat enorm hoog legt en alles onder controle wilt houden. Om maar niet het gevoel van falen te hebben.

Berthold stelt voor dat Paul zich dagelijks in de spiegel zou aankijken en zou zeggen: “sukkel.” Wellicht dat Paul dan na een poosje gaat voelen hoe gek het is om dat van jezelf te vinden.

Als je diep in je donder weet dat je deugt hoef je jezelf toch niet zo enorm te bewijzen?