Audiotour Bink36

Bink36 is een werklocatie voor creatief en innovatief Den Haag bestaande uit 4 aparte panden. Gevestigd in een voormalig KPN complex die bekend staat als de locatie met het grootste bedrijfsrestaurant van Den Haag. En terwijl men at had men uitzicht over de spoorlijn die naar Den Haag Centraal leidde.

Mij is gevraagd om een audiotour voor Bink36 te maken zodat je straks lopend door de gangen met een hoofdtelefoon op informatie krijgt over de bijzondere plekken van het pand. De uitdaging voor mij zit hem erin om de juiste verhalen te laten opschrijven door Bink36 kenners. Deze vervolgens met fraaie stemmen op te nemen en verder te voorzien van aanvullende sfeergeluiden en muzikale noten.

Vandaag had ik er overleg over. Allereerst ga ik richtlijnen aandragen voor de verhalen die uitgewerkt moeten worden. Ze moeten tenminste de volgende eigenschappen hebben:

  • iets moet duidelijk worden
  • er zit een rariteit in, bijvoorbeeld een worsteling, een probleem, iets opmerkelijks
  • het verhaal moet de gebruiker verbinden aan de plek – “als u hier omhoog kijkt ziet u …”
  • de tijd moet geduid worden: iets is of was nu, vroeger of morgen

Eensgezindheid

Met Karin zat ik gisteravond in een warme taxi. De KRO had deze taxi geregeld in ruil voor onze deelname aan het programma In de Schaduw van het Nieuws.

De uitzending was een teken des tijds. Maar wel van een tijd die achter ons lag, zo dachten we. We hadden het mis.

Het maken van foto’s is niet voorbehouden aan Echte Fotografen. Wij weten dat al jaren, wij doen het ook. Het schrijven van teksten, het documenteren van ons eigen leven, of pure fictie, wij kunnen het ook.

Wij geven uitdrukking aan ons gevoel, onze verhalen, onze ideeën, onze oplossingen. En wij geven ze door. Wij delen ze met iedereen die ze wil lezen, wil horen, wil zien. Verspreid ze maar! Wij zijn de netwerkgeneratie.

Eenmaal thuis aangekomen las ik complimenteuze tweets over mijn kortstondige relaas in de uitzending. Tweets van collega’s, van kennissen, van vrienden. Een gevoel van eensgezindheid.