We have no art

Dit credo 'We have no art' komt ... wait for it... van een non! Ik heb niets met het geloof,…

Dit credo ‘We have no art’ komt … wait for it… van een non! Ik heb niets met het geloof,…